Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi hàng:

-Tất cả khách hàng đều có quyền đổi hàng trong 7 ngày kể từ ngày mua hàng. 

-Mặt hàng đổi mới phải ít nhất bằng với giá trị của mặt hàng mang đổi

-Mặt hàng đổi phải là sản phẩm mua tại cửa hàng.

(áp dụng cho người mua hàng không trực tiếp xem sản phẩm hoặc chuyển phát các tỉnh)

Chính sách trả lại hàng:

-Sản phẩm tại vua tiện ích được trả lại sau 7 ngày .

-Mỗi đơn hàng trả lại khách hàng phải chịu 10%/giá trị đơn hàng.

(áp dụng cho người mua hàng không trực tiếp xem sản phẩm hoặc chuyển phát các tỉnh)

Những điều kiện không được đổi trả lại hàng:

-Khách hàng đã xem và kiểm tra hàng trực tiếp.

-Không phải sản phẩm mua tại cửa hàng.

-Mặt hàng bị mất tem mác.

-Hàng hỏng hóc không do nhà sản xuất.

Các tin đã đăng